Public Relations

Public relations – wolimy używać określenia sformułowanego przez prof. Tomasza Gobana-Klasa z Uniwersytetu Jagiellońskiego „promocja reputacji” Skrót brzmi tak samo – PR. A jakże milsze rozwinięcie skrótu.
Zajmujemy się więc tym słynnym „pi’arem”, promując różne ciekawe wydarzenia, miejsca i osoby.  W ten sposób opinia publiczna otrzymuje od nas wszelkie informacje z Tygodnia Kultury Beskidzkiej, Żywieckich Godów,  Półmaratonu Żywieckiego, Hip Hopu na Żywca, czy Dni Powiatu Żywieckiego. W zależności od potrzeb organizatora gwarantujemy obsługę prasową, fotograficzną i telewizyjną. Możliwości w tym zakresie są nieograniczone.

Oczywiście prócz imprez cyklicznych, zajmujemy się również promocją jednorazowych wydarzeń. Każdy z naszych Klientów po zakończeniu realizacji zadania otrzymujemy mini-książkę z zebranym kompletem wycinków prasowych oraz płytę z materiałami audio-wizualnymi.

Zajmujemy się również stałą obsługą promocyjną gmin i przedsiębiorstw. Dbamy o to, by w świat trafiały wszelkie treści związane z ich funkcjonowaniem. Dbamy o to, by w rzetelnie przygotowanych komunikatach prasowych, było jak najwięcej ciekawych informacji dotyczących ich funkcjonowania. Staramy się o to, by dziennikarze otrzymywali, jak najwięcej informacji potrzebnych do przygotowania ich materiałów.  W zakresie naszej działalności znajduje się zarówno redagowanie tradycyjnych gazet gminnych, redagowanie stron internetowych, jak również obsługa nowych mediów, w tym serwisów społecznościowych.

Dbamy również o budowanie wizerunku osób prywatnych, które marzą o karierze publicznej. Zajmujemy się budowaniem strategii i pozytywnych przekazów medialnych.