Prasa

Żywiec Media jest nie tylko agencją informacyjną dostarczającą wiadomości dla wielu tytułów prasowych, rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych, ale również wydawcą, współtwórcą i wykonawcą różnych tytułów prasowych.

Największym tytułem prasowym wykonywanym przez Żywiec Media na zlecenie Związku Międzygminnego ds. Ekologii są „Czyste Gminy Żywiecczyzny”. To pismo, które od ponad dwóch lat ukazuje się na terenie powiatu żywieckiego w nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy! To największy pod względem ilości nakładu tytuł na Żywiecczyźnie. Jest dystrybuowany co dwa miesiące w ponad 100 punktach na Żywiecczyźnie (11 gmin biorących udział w projekcie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”).

Jesteśmy również właścicielem portalu internetowego www.sportowyzywiec.pl, w którym w sposób publicystyczny przedstawiamy najciekawsze wydarzenia ze świata sportu na Żywiecczyźnie. Nie bawimy się jednak w wyniki i pomeczowe statystki, skupiając swoją uwagę na socjologii sportu.

Co roku wydajemy gazetę festiwalową Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Żywcu, w której oprócz programu, Czytelnik znajdzie najciekawsze treści dotyczące tej największej w Polsce imprezy folklorystycznej.

Dbamy również o jakość gazet gminnych. Przygotowujemy i redagujemy informatory gminne w Świnnej i Milówce, dbamy również o nadzór merytoryczny nad Wieściami z gminy Łękawica.

Jesteśmy w stanie przygotować zarówno gazetę drukowaną na papierze offsetowym, jak i z „rolki”. Zadbamy o treść, fotografie, projekt, a nawet kolportaż! Nasza usługa jest, jak zawsze, kompleksowa